EnglishGermanFrenchChinese (Simplified)DutchPortuguese

Toegang tot 

Het aantal mensen uit gemarginaliseerde groepen en mensen met een handicap dat deelneemt aan academische kansen en carrières neemt toe, en daarmee ook het belang van toegankelijkheid in professionele organisaties. Het doel van toegankelijkheid is eenvoudig: elke student, elk lid van een gemeenschap en elke medewerker van een organisatie gelijke toegang bieden tot de tools en middelen die nodig zijn om zich opgenomen, gewaardeerd en nuttig te voelen. Iedereen moet zich welkom voelen en aan alle beschikbare activiteiten kunnen deelnemen. Dit is een prachtig concept waar veel organisaties hard aan hebben gewerkt, maar helaas een idee waar veel andere organisaties nog steeds mee worstelen.

Dus, hoe kunnen we een wereld creëren (in het bedrijfsleven en daarbuiten) waar iedereen de mogelijkheid heeft om te communiceren, te leren, te spelen en te ervaren wat de wereld allemaal te bieden heeft, ongeacht hun capaciteiten, achtergronden en opleidingsniveau?

Waarom is het gevoel erbij te horen belangrijk?

De behoefte om erbij te horen verwijst naar een menselijke emotionele behoefte om contact te maken met en geaccepteerd te worden door leden van een groep. Dit kan de noodzaak zijn om op school tot een groep van gelijken te behoren, geaccepteerd te worden door collega's, deel uit te maken van een sportteam of deel uit te maken van een religieuze groep. Deze behoefte is meer dan kennismaken met andere mensen. Het gaat om het verkrijgen van acceptatie, aandacht en steun van leden van een bepaalde groep, en hetzelfde bieden aan anderen.

Mensen proberen zich vaak op een bepaalde manier te presenteren om geaccepteerd te worden in een bepaalde sociale groep. Tieners kunnen zich op dezelfde manier kleden, een lid van een sportteam kan de kleding en maniertjes van andere teamgenoten aannemen, of wetenschappers kunnen over sommige zaken dezelfde mening hebben als hun leeftijdsgenoten, allemaal gewoon omdat ze niet opvallen. Maar wat gebeurt er als sommige mensen te veel opvallen, of het nu gaat om hun uitdagende achtergrond, opleidingsniveau of zelfs handicap?

Hoe we een handicap waarnemen, kan niet alleen het welzijn van mensen met een handicap ernstig beïnvloeden, maar ook het morele kompas van de samenleving. Wanneer we een negatieve houding hebben ten opzichte van handicaps, ontkrachten we mensen met een handicap, waardoor ze sociaal worden uitgesloten en geïsoleerd. Aan de andere kant, als we een positieve houding hebben ten opzichte van handicaps, bevorderen we sociale inclusie. 

Er zijn verschillende vormen van handicap, van tijdelijk tot permanent, van verworven tot heden vanaf de geboorte. Sommige mensen hebben minimale ondersteuning nodig, terwijl anderen het misschien fulltime nodig hebben. Sommigen kunnen episodische handicaps ervaren. Hoe het ook zij, mensen met een handicap hebben één ding gemeen: een gedeelde ervaring van het tegenkomen van negatieve attitudes en belemmeringen voor volledige deelname aan het dagelijks leven en activiteiten. Velen ervaren discriminatie verergerd door een negatieve vooringenomenheid ten aanzien van hun ras, geslacht, seksualiteit of culturele achtergrond. 

Het concept van toegankelijkheid is een manier om dergelijke onnodige sociale constructies te elimineren. Het probleem zit niet in het gebrek aan bekwaamheid van mensen, maar in de manier waarop onze samenleving is georganiseerd, inclusief sociale attitudes en barrières die dergelijke mensen ervan weerhouden hun leven ten volle te leven en echt deel uit te maken van de wereld om hen heen.

Leven zonder barrières is voor iedereen

Toen het verhaal van de Americans with Disabilities Act van 1990 (ADA) begon, begon het niet bij de ondertekeningsceremonie in het Witte Huis. Het begon al veel eerder toen mensen met een handicap maatschappelijke barrières begonnen uit te dagen die hen uitsloten van gemeenschappen, banen en activiteiten. Het begon met het verheffen van stemmen tegen hun segregatie en het oprichten van groepen die pleitten voor de rechten van mensen met een handicap. De ADA dankt haar bestaan ​​aan talloze mensen wier harde werk heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze waardevolle wet. Vanaf de oprichting en talloze herzieningen en amendementen heeft de ADA hetzelfde doel behouden: laten zien hoe uitsluiting en discriminatie het individu schaden en hoe het de samenleving in het algemeen schaadt. 

Een prachtig voorbeeld van hoe mensen met een handicap praktisch alles kunnen doen zolang ze innerlijke kracht, veerkracht en toegang tot middelen hebben, is het No Barriers-programma, dat tienduizenden mensen die moeilijkheden ondervinden, helpt om ze te overwinnen, weer in contact te komen met hun doel, en ontketenen het beste in zichzelf. Door hun verschillende programma's, en vooral met hun No Barriers Life-kader voor positieve groei, deze geweldige organisatie helpt mensen met een handicap op welke manier dan ook om hun barrières te doorbreken, hun potentieel te ontketenen en een positieve impact op de wereld te hebben.

Een andere prijzenswaardige organisatie die zoveel heeft gedaan voor mensen met een handicap is Handicap:IN, een non-profitorganisatie die de inclusie van zakelijke arbeidsongeschiktheid wereldwijd promoot. Het doel is om samen te werken met het Amerikaanse bedrijfsleven om volledige inclusie van mensen met een handicap mogelijk te maken, toegankelijke innovatie te bevorderen en een cultuur van inclusie te bevorderen. Maar misvatting van mensen met een handicap is niet hun enige probleem; andere barrières blijven bestaan, zoals onbewuste vooroordelen, niet-inclusieve toeleveringsketens en onvoldoende toegang tot technologie en hulpmiddelen die het normale leven van mensen met een handicap kunnen ondersteunen. 

Toegang tot alles

Een inclusieve samenleving is een toegankelijke samenleving - alle mensen moeten toegang hebben tot de tools en middelen die ze nodig hebben voor een bloeiend leven. Hoewel toegankelijkheid meestal wordt geassocieerd met het verlenen van toegang aan personen met een handicap, zijn toegangsproblemen universeel en raken ze iedereen. We moeten toegankelijkheid in brede zin bekijken en kijken naar de impact ervan op iedereen om organisaties op te bouwen die voor iedereen inclusief zijn.

Een goede manier om informatie, activiteiten en faciliteiten voor iedereen toegankelijk en bruikbaar te maken, is door het concept van universeel ontwerp en de IDEA. In plaats van te ontwerpen voor de gemiddelde werknemer of klant, zouden organisaties en instellingen moeten ontwerpen voor mensen met verschillende capaciteiten en handicaps, raciale en etnische achtergronden, geslachten, talen en meer. Op deze manier kunnen organisaties ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt en de behoefte aan speciale accommodatie voor degenen die willen deelnemen aan hun bedrijf, activiteiten of toegang tot hun informatiebronnen minimaliseren.

Ik geloof dat dit mogelijk is, dat we een wereld kunnen bouwen waarin iedereen dezelfde rechten en kansen kan genieten als iedereen en zijn leven kan leiden als waardevolle burgers die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dit is waar de World Happiness Foundation voor staat en waar ik hoop dat jij ook voor staat. Als dat het geval is, nodig ik je uit om join us en de wereld een betere plek maken, één gelukkig persoon tegelijk.

Delen

Waar bent u naar op zoek?

Categorieën

Wereld Geluk Fest 2022

Klik voor meer informatie

Misschien vind je dit ook leuk

Billijkheid

De wereld blijft stappen zetten in de richting van gelijkheid, maar

abonneren

We houden je op de hoogte van nieuwe en zinvolle ontdekkingen